Dây chuyền biển cả

60.000 

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: hạt cườm nhân tạo
Size: Tuỳ chỉnh 21 – 27