Thư tay đơn giản

3.000 

Chất liệu: giấy
– Mẫu: màu nâu, sạm, 
– Hình dáng: mảnh, gọn, nhẹ