Dây chuyền trái tim

60.000 

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: hạt cườm nhân tạo, trái tim ánh đẹp
Size: Tuỳ chỉnh 21 – 27