Vòng tay đá hồng

60.000 

Tên sản phẩm: Vòng tay đá hồng
Màu sắc: hồng
Kích thước: Kích thước 9 – 15,7 mm ( có thể tùy chọn cỡ)