Móc khóa hoa biển

30.000 

Tên sản phẩm: Móc khóa hoa biển
Màu sắc: xanh nước biển, trắng…
Kích thước: Kích thước 15 – 20 cm ( có thể tùy chọn cỡ)