Vòng tay đá trắng

50.000 

Tên sản phẩm: Vòng tay đá trắng
Màu sắc: trắng…
Kích thước: Kích thước 9 – 15,7 mm ( có thể tùy chọn cỡ)