Vòng tay sao biển

50.000 

Tên sản phẩm: Vòng tay sao biển
Màu sắc: trắng
Kích thước: Kích thước 9 – 15,7 mm ( có thể tùy chọn cỡ)